HET INITIATIEF

Door de huidige corona crisis is onderlinge ontmoeting, in het bijzonder met kwetsbare ouderen, niet mogelijk waardoor er een (nog) groter sociaal isolement bij deze groep ontstaat.

Met het BeeldVerbind initiatief wordt getracht dit isolement te doorbreken door de mogelijkheid te bieden om met behulp van een tablet, bijvoorbeeld een iPad, contact te maken met deze groep.

UITGANGSPUNTEN VAN HET INITIATIEF

  1. Gebruik beschikbare 2e hands iPads, die in grote getalen aanwezig zijn.
  2. Maak deze iPads eenvoudig geschikt voor deze specifieke toepassing.
  3. Zorg dat de doelgroep de iPad kan gebruiken zonder fysieke hulp en/of technische kennis.
  4. Geef waar nodig hulp en ondersteuning.
  5. Verzamel feedback om het proces te optimaliseren.

TOELICHTING

  1. Door de ontwikkeling in technologie zijn de laatste jaren nieuwe generaties iPads op de markt gekomen die oudere versies hebben vervangen. Deze 2e hands iPads zijn in vele gezinnen nog aanwezig, maar worden vaak niet meer gebruikt doordat ze minder mogelijkheden hebben dan hun opvolgers. Echter voor toepassing van beeldbellen met bijvoorbeeld Skype zijn ze nog uitstekend inzetbaar.
  2. Deze iPads kunnen eenvoudig worden gereset (terugzetten naar fabrieksinstelling) en worden ingezet voor enkel beeldbellen met Skype. Hiervoor is een eenvoudige handleiding ontwikkeld die zonder veel technische kennis gebruikt kan worden om de iPad geschikt te maken voor dit doel.
  3. De oudere en kwetsbare doelgroep kan het beeldbellen alleen gebruiken wanneer dit zeer eenvoudig ‘plug and play ‘aangeboden wordt. Fysieke contacten kunnen hier door de huidige corona crisis niet voor worden ingezet. Ook hiervoor is een speciaal voor ouderen geschikte handleiding geschreven.
  4. Wanneer ondersteuning op afstand nodig is kan dit worden geboden, alhoewel het doel is dat degene die de iPad geschikt maak evenals de gebruiker, dit zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitvoeren.
  5. Mede daarom is feedback over het gebruik van groot belang om het proces te optimaliseren.

DE HANDLEIDINGEN

BEELDVERBIND INRICHTEN

BEELDVERBIND GEBRUIKEN

VRAGEN OF FEEDBACK?

Heb je vragen of feedback over het initiatief of de handleidingen? Vul dan het onderstaande formulier in.

ONZE PARTNERS

rotary leerdam logo international
Rotary Leerdam
technisch adviesbureau van zandwijk
Technisch Adviesbureau M van Zandwijk
logo sand district
Sand District